15 Sau. 23

Pastatų griovimas pagal reikalavimus

Pagal Lietuvoje galiojantį Statybos techninį reglamentą, pastatų griovimas, taip pat kaip ir statymas, yra viena iš statybos rūšių. Šio proceso tikslas – tinkamai ir iki galo išardyti (išmontuoti) visą statinį, įskaitant ir atskiras jo konstrukcijas.
Teikiant griovimo paslaugas, reiktų laikytis pastato griovimo reikalavimų ir darbus vykdyti etapais:

» Paruošti reikiamus dokumentus
» Apsaugoti teritoriją nuo pašalinių
» Atjungti išorės inžinerinius tinklus
» Numatyti tinkamiausią griovimo darbų būdą
» Parinkti techniką ar mechanizmus, reikalingus griovimo darbams
» Demontuoti esamas konstrukcijas ir kitas statinio dalis
» Sutvarkyti teritoriją
» Išvežti statybines atliekas utilizuoti

Iš pirmo žvilgsnio, pastatų griovimas gali atrodyti paprastas ir nesudėtingas darbas. Iš tiesų jis yra varžomas daugybės reikalavimų, įstatymų ar reglamentų. Tai reiškia, kad, prieš atliekant griovimo darbus, būtina tinkamai sutvarkyti reikalingą dokumentaciją, atsižvelgiant į statinio kategoriją (ypatingas statinys, neypatingas statinys, II grupės nesudėtingas statinys, I grupės nesudėtingas statinys). Pavyzdžiui, griaunant ypatingos paskirties pastatą, reikalingas griovimo projektas, neypatingo pastato griovimui reikalingas griovimo aprašas, o nesudėtingo statinio griovimui – supaprastinto griovimo aprašas. Parengus inžinerinio statinio griovimo projektą ar griovimo aprašus, kuriems keliami reikalavimai, nurodyti Statybos techniniame reglamente, nustatyta tvarka gaunamas savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas pateiktam projektui ar aprašui, kuris ir yra laikomas pagrindiniu griovimą vykdyti leidžiančiu dokumentu.

MB”Namukai” – griovimo darbai